Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VTH: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    99.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Phan Cẩm Tú Giám đốc Tài chính 1,105,240 22.1 % 17/01/2019
Đặng Văn Trường 1,001,160 20.02 % 25/07/2019
Công ty sản xuất dây và cáp điện Tân Cường Thành 584,760 11.7 % 30/06/2015
Phạm Văn Hậu 302,800 6.06 % 23/11/2017
Trương Thị Mỹ Hạnh 269,680 5.39 % 04/01/2019
Phan Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 250,700 5.01 % 06/04/2018