Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.36 %
  • Khác
    62.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KWE Beteiligungen AG 5,516,310 10.01 % 03/06/2019
Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI 3,127,440 5.67 % 07/08/2019
Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 2,805,503 5.09 % 03/06/2019
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 2,710,374 4.92 % 03/06/2019
Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 2,706,165 4.91 % 03/06/2019
Vietnam Holding LTD 2,686,948 4.87 % 03/06/2019
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2,346,274 4.26 % 03/06/2019
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 1,864,500 3.38 % 03/06/2019
CTCP CVE Invest 1,776,850 3.22 % 03/06/2019
Swiftcurrent Offshore, Ltd 1,681,711 3.05 % 03/06/2019