Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    32.48 %
  • Khác
    67.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng 751,030,942 32.25 % 31/10/2018
Tập đoàn VINGROUP - CTCP 427,715,102 18.37 % 31/10/2018
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội 192,188,351 8.25 % 31/10/2018
WP Investments III B.V. 113,920,586 4.89 % 31/10/2018