Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (VPW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    96.75 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    3.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 10,805,776 96.75 % 27/04/2017