Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP 7,657,282 51.06 % 31/12/2017
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,360,406 9.07 % 23/06/2017
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 731,179 4.88 % 23/06/2017
Intereffekt Investment Funds N.V. 639,844 4.27 % 23/06/2017