Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.36 %
  • Khác
    90.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Quang 989,100 10.99 % 31/12/2010
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương 505,540 5.62 % 31/12/2015
Bùi Đình Hải 472,000 5.24 % 15/08/2018
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 446,960 4.97 % 31/12/2015
Vũ Thế Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 378,020 4.2 % 31/12/2015