Công ty cổ phần VINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4 %
  • Khác
    96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 4,347,230 51.9 % 12/06/2019
Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 912,000 10.89 % 31/12/2018
CTCP Quản lý và phát triển bất động sản Conasi 733,500 8.76 % 30/11/2018
Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt 608,000 7.26 % 31/12/2014