Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP (VNA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.09 %
  • Khác
    94.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 10,200,000 51 % 31/12/2013
Nguyễn Quang Dũng 1,000,350 5 % 03/11/2017
Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 965,820 4.83 % 07/11/2011
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 650,000 3.25 % 06/09/2009