Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin (VMA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.64 %
  • Khác
    26.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP ngoại thương Kamaz 1,016,300 37.64 % 31/12/2018
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 972,227 36.01 % 31/12/2018
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương 386,434 14.31 % 22/06/2017
Trần Thiết Hùng Thành viên Ban Kiểm soát 91,355 3.38 % 15/12/2015