Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.19 %
  • Khác
    79.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny 128,950,134 23.81 % 30/07/2018
Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 39,599,095 7.31 % 30/07/2018
Công ty cổ phần Sovico 34,255,000 6.32 % 30/07/2018
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 22,340,850 4.12 % 30/07/2018