Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.08 %
  • Khác
    80.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny 154,740,160 29.54 % 30/06/2019
Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 47,470,914 9.06 % 30/06/2019
Công ty cổ phần Sovico 41,106,000 7.85 % 30/06/2019
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh 26,809,020 5.12 % 30/06/2019
Government of Singapore 26,125,408 4.99 % 12/05/2020