Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.74 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    96.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 3,409,963 41.38 % 29/09/2017
Lữ Quốc Khánh 2,059,000 24.99 % 07/11/2017
Nguyễn Thanh Giao Thành viên Hội đồng quản trị 1,573,594 19.1 % 29/09/2017
Tập Đoàn cao su Việt Nam 308,000 3.74 % 27/02/2015