Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.41 %
  • Khác
    82.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 4,542,927 18.17 % 31/12/2012
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 3,854,737 15.42 % 28/01/2018
Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng 3,671,967 14.69 % 29/09/2009