Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.97 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.1 %
  • Khác
    32.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây dựng 241,985,262 53.97 % 20/07/2018
Trương Ngọc Phượng 76,092,000 16.97 % 14/07/2017
Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX 57,100,000 12.74 % 19/04/2019
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 54,827,600 12.23 % 19/04/2019