Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Thị Huệ 2,857,600 19.05 % 20/05/2015
Vũ Thị Hạnh 2,503,819 16.69 % 20/05/2015
Đỗ Thị Huyền Thanh 2,086,516 13.91 % 20/05/2015
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hòa An 1,966,300 13.11 % 26/12/2017
Nguyễn Thị Thanh 1,877,865 12.52 % 20/05/2015
America LLC 1,540,770 10.27 % 04/12/2017
Vũ Thị Kim Thanh 1,507,900 10.05 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 577,000 3.85 % 19/05/2015