Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 2,550,000 30.36 % 30/06/2015
Lê Doanh Yên 2,000,000 23.81 % 31/12/2016
CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex (E&C) 1,675,000 19.94 % 30/06/2014
Đặng Minh Huệ 850,000 10.12 % 31/12/2016
Đỗ Công Hiển Thành viên Hội đồng quản trị 550,000 6.55 % 31/12/2016