Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.95 %
  • Khác
    76.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chen Yu Thành viên Hội đồng quản trị 714,420 9.44 % 20/08/2018
Trần Thị Hiền 653,100 8.63 % 16/07/2020
Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 443,272 5.86 % 04/04/2019
Nguyễn Thị Bảo Linh 411,200 5.43 % 27/04/2020
Nguyễn Thị Hương 385,995 5.1 % 22/10/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 266,049 3.51 % 20/08/2018