Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.86 %
  • Khác
    70.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chen Yu Thành viên Hội đồng quản trị 714,420 9.44 % 20/08/2018
Trần Thị Thanh Na Thành viên Hội đồng quản trị 624,792 8.25 % 18/10/2019
Nguyễn Thanh Tú 523,976 6.92 % 25/10/2019
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 453,987 6 % 20/08/2018
Yang Xiao Dong Thành viên Hội đồng quản trị 443,272 5.86 % 04/04/2019
Nguyễn Thị Hương 385,995 5.1 % 22/10/2018
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Minh 266,049 3.51 % 20/08/2018