CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.62 %
  • Khác
    52.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Casco Invesment Limeted 13,300,618 21.08 % 18/02/2020
CTCP Prosper Logistics 10,628,822 16.84 % 18/02/2020
Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 7,842,307 12.43 % 14/02/2020
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 7,209,785 11.43 % 18/02/2020
JWD Asia Holding Private Limited 5,005,036 7.93 % 18/02/2020
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 4,439,864 7.04 % 18/02/2020