CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    46.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Casco Invesment Limeted 11,565,755 21.08 % 19/10/2018
Bùi Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 7,837,317 14.28 % 31/10/2019
CTCP Prosper Logistics 7,355,307 13.4 % 27/03/2019
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 6,269,378 11.43 % 12/04/2019
JWD Asia Holding Private Limited 3,911,901 7.13 % 06/03/2019
Công ty cổ phần Đầu tư VINA 3,860,751 7.04 % 19/10/2018