Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 5,022,002 16.74 % 31/12/2017
Công ty cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice JSC) 2,640,000 8.8 % 03/10/2017
Võ Nguyệt Thùy Vân 2,108,058 7.03 % 10/12/2018
Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) 1,900,000 6.33 % 21/01/2015
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Minh Phát 1,854,546 6.18 % 18/01/2019
CTCP Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn 1,766,570 5.89 % 18/06/2019
Lê Thị Minh Thanh 1,233,750 4.11 % 31/12/2018
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan 1,230,000 4.1 % 16/01/2019