Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Vạn Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 286,300 10.6 % 11/04/2019
Nguyễn Thanh Hải Thành viên Hội đồng quản trị 225,000 8.33 % 04/04/2019
Lê Văn Tường Phó Tổng Giám đốc 210,000 7.78 % 17/04/2019
Chu Thị Hòa Phó Tổng Giám đốc 200,000 7.41 % 02/04/2019
Trương Thị Thanh Huyền 130,000 4.82 % 22/03/2019
Đỗ Văn Thái Phó Tổng Giám đốc 128,500 4.76 % 26/03/2019