Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    34.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 19,135,414 65 % 01/03/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 2,051,808 6.97 % 11/04/2019
UW Indochina Vietnam Ltd 1,463,168 4.97 % 26/07/2016