Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8 %
  • Khác
    92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Việt Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,550,000 21.67 % 08/11/2019
Wardhaven Vietnam Fund 4,094,893 19.5 % 05/11/2019
Phạm Thị Mai Anh 2,830,000 13.48 % 11/10/2019
Đậu Phi Thuần Thành viên Hội đồng quản trị 2,275,000 10.83 % 08/11/2019
Nguyễn Sỹ Cường 2,100,200 10 % 08/11/2019
Hoàng Thanh Tùng 1,877,400 8.94 % 08/11/2019
Đậu Phi Thích 1,365,000 6.5 % 08/11/2019