Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 10,104,115 36 % 25/06/2019
CTCP Tập đoàn Hoành Sơn 6,886,150 24.54 % 02/07/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 1,399,314 4.99 % 07/10/2016
Nguyễn Tiến Ngọc 1,385,430 4.94 % 30/06/2020
Quỹ Đầu Tư Việt Nam 1,164,240 4.15 % 07/10/2016
Vietnam Holding LTD 1,155,000 4.12 % 07/10/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1,155,000 4.12 % 07/10/2016