Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.43 %
  • Khác
    89.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 9,617,363 32.22 % 30/06/2014
CTCP Thương mại Địa Ốc Việt 3,745,500 12.55 % 29/03/2017
Công ty TNHH 1 TV Xổ số Kiến thiết Phú Yên 1,602,940 5.37 % 30/06/2018
Capital Shine Limited 1,587,271 5.32 % 30/06/2018
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú 918,227 3.08 % 21/11/2019