Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.29 %
  • Khác
    96.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa 16,850,000 51.06 % 09/11/2017
Công ty TNHH NHT 3,630,000 11 % 09/11/2017
Công ty TNHH Bao bì NGK Crown Đồng Nai 3,300,000 10 % 09/11/2017