Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    99.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH ANZA 12,209,493 50.87 % 24/07/2019
Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,556,200 10.65 % 24/07/2019
Công ty TNHH Fistin Việt Nam 1,771,879 7.38 % 03/05/2019
Công ty TNHH Năng lượng Ban Mê 1,446,600 6.03 % 15/04/2020
Công ty TNHH MTV MYA 1,202,804 5.01 % 06/08/2019
Nguyễn Thị Hương 1,075,500 4.48 % 30/06/2020
Đặng Thị Dự 988,250 4.12 % 30/06/2019
Đinh Thị Thanh Bình 767,400 3.2 % 30/06/2020