Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.11 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.57 %
  • Khác
    92.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 11,743,416 5.67 % 08/06/2020
PYN FUND MANAGEMENT LTD 7,368,100 3.56 % 11/03/2019
Yurie VietNam Securities Investment Trust 6,474,625 3.12 % 13/05/2019