Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.88 %
  • Khác
    83.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 119,976,776 9.97 % 11/01/2018
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 67,328,446 5.6 % 11/01/2018
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 67,328,446 5.6 % 11/01/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 41,322,479 3.44 % 11/01/2018