Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.46 %
  • Khác
    90.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 175,046,110 9.97 % 04/02/2020
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 81,400,091 4.64 % 04/02/2020
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần 81,400,091 4.64 % 04/02/2020