Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.01 %
  • Khác
    98.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 6,773,760 24.56 % 27/10/2017
Công ty TNHH MTV Lê Gia 4,131,840 14.98 % 28/08/2018
Phan Thanh Lạc 2,374,400 8.61 % 30/01/2018
Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,374,400 8.61 % 30/06/2018
Công ty cổ phần Gia Anh 1,141,650 4.14 % 27/10/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 1,037,920 3.76 % 21/05/2018