Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.02 %
  • Khác
    98.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 7,451,136 24.56 % 11/10/2019
Công ty TNHH MTV Lê Gia 4,545,024 14.98 % 11/10/2019
Phan Thanh Lạc 2,611,840 8.61 % 11/10/2019
Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,611,840 8.61 % 11/10/2019
Công ty cổ phần Gia Anh 1,255,815 4.14 % 11/10/2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 1,141,712 3.76 % 11/10/2019