Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.87 %
  • Khác
    97.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP 16,128,052 48.1 % 21/05/2019
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 5,027,230 14.99 % 30/06/2019
Công ty cổ phần Hàng không VIETJET 3,060,822 9.13 % 01/07/2019
Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng 2,557,245 7.63 % 01/07/2019
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1,608,152 4.8 % 21/05/2019