Công ty cổ phần SDP (SDP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    95.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Trọng Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,500,034 13.5 % 31/12/2018
Công ty cổ phần TM-ĐT Phong Phú - Đà Lạt 967,864 8.71 % 24/03/2011
Đinh Mạnh Thắng 746,000 6.71 % 31/12/2018
Nguyễn Danh Sơn Kế toán trưởng 733,400 6.6 % 31/12/2018
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 517,860 4.66 % 24/03/2011
Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên Hội đồng quản trị 500,000 4.5 % 17/07/2019