Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.81 %
  • Khác
    51.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty E-land Asia Holdings Pte., LTD Singapore 5,719,679 42.28 % 24/05/2019
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 2,847,048 21.05 % 24/05/2019
PXP Viet Nam Funds LTD 575,123 4.25 % 24/05/2019