Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tạ Hữu Diễn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,943,657 19.04 % 12/02/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 2,300,000 14.88 % 09/04/2018
Chu Quang Vũ 1,407,600 9.11 % 18/03/2019
Đậu Hoàng Việt 1,350,000 8.73 % 04/04/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư và Năng lượng Nhân Luật 833,823 5.39 % 12/04/2016
CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An 761,823 4.93 % 28/12/2016