Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết (PTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Văn Nghi Chủ tịch Hội đồng quản trị 666,930 14.09 % 31/12/2015
Huỳnh Mỹ Linh Phó Tổng Giám đốc 501,945 10.6 % 31/12/2015
Huỳnh Thanh Vũ 442,500 9.35 % 31/12/2015
Dương Thị Thu Hồng 358,650 7.58 % 31/12/2015
Nguyễn Quốc Bình Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 322,845 6.82 % 31/12/2015
Bùi Trọng Thủy 254,085 5.37 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Lệ Hoa 240,000 5.07 % 31/12/2015
Ngô Thị Nam Phó Tổng Giám đốc 158,000 3.34 % 24/12/2019
Đặng Thùy Mai Phó Tổng Giám đốc 143,810 3.04 % 31/07/2020