Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    66.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.35 %
  • Khác
    23.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần 90,265,815 66.62 % 14/06/2018
Asia Value Investment Ltd 6,529,897 4.82 % 14/06/2018
VOF Investment Limited 6,309,106 4.66 % 08/04/2020