Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.78 %
  • Khác
    50.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Thanh Chi Phó Tổng Giám đốc 1,277,201 14.42 % 28/11/2019
ALL CORPORATION 1,168,878 13.2 % 05/06/2015
Shimabukuro Yoshihiko Thành viên Hội đồng quản trị 825,600 9.32 % 23/05/2019
Shimabukuro Yoshinori 819,740 9.26 % 16/10/2018
Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội 602,103 6.8 % 05/06/2015
Vũ Văn Hiệp 465,000 5.25 % 31/12/2014
Lê Hải Đoàn 463,300 5.23 % 14/03/2017
Công ty Cổ phần Công nghiệp Toda 460,100 5.19 % 01/12/2016
Kakazu Shogo Chủ tịch Hội đồng quản trị 424,600 4.79 % 07/12/2018