Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.25 %
  • Khác
    98.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau 2,449,167 51.03 % 12/07/2019
Nguyễn Hữu Kiệm 384,427 8.01 % 04/12/2019
Doanh nghiệp tư nhân Phương Ngọc 352,800 7.35 % 12/07/2019
Nguyễn Thị Liên 305,789 6.37 % 12/07/2019
Phùng Văn Phát 262,924 5.48 % 12/07/2019