Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (PAI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    13.6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    86.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần thương mại Dầu khí 2,196,000 51.85 % 10/11/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 576,120 13.6 % 10/11/2016
Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 504,000 11.9 % 10/11/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 501,810 11.85 % 10/11/2016
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí 360,000 8.5 % 10/11/2016