Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.85 %
  • Khác
    20.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 23,898,275 51.42 % 22/06/2016
The Furukawa Battery Co., Ltd. 4,899,708 10.54 % 15/03/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2,293,769 4.94 % 22/06/2016
Vietnam Holding LTD 2,211,800 4.76 % 05/12/2017
PCA International Funds SPC 1,478,726 3.18 % 22/06/2016
Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 1,424,324 3.06 % 19/06/2019