Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.69 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    96.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần năng lượng Sài Gòn - Bình Định 29,790,550 10.01 % 15/10/2013
Trần Hải Anh Thành viên Hội đồng quản trị 12,504,915 4.2 % 30/06/2015
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 10,995,285 3.69 % 31/12/2011