Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.51 %
  • Khác
    95.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần năng lượng Sài Gòn - Bình Định 29,790,550 7.32 % 15/10/2013
Trần Hải Anh Thành viên Hội đồng quản trị 12,504,915 3.07 % 30/06/2015