Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Quốc Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị 814,700 40.74 % 01/01/1900
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 600,000 30 % 22/11/2018
Đặng Trọng Ngôn Thành viên Hội đồng quản trị 208,510 10.43 % 01/01/1900
Lê Thị Chiến Thắng 127,640 6.38 % 30/06/2016