Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.27 %
  • Khác
    42.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 5,825,270 53.44 % 12/06/2017
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 2,182,100 20.02 % 12/06/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 1,090,000 10 % 12/06/2017