Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 18,816,000 64 % 07/08/2018
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 5,109,510 17.38 % 07/08/2018
Công ty TNHH Hoàn Cầu 4,410,000 15 % 07/08/2018