Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.16 %
  • Khác
    64.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Mạnh Hùng Đại diện công bố thông tin 22,829,323 51.37 % 23/09/2019
International Finance Corporation (IFC) 12,358,933 27.81 % 05/09/2019
Endurance Capital Vietnam I Ltd 3,077,317 6.92 % 06/09/2019
Vietnam Holding LTD 1,977,506 4.45 % 12/06/2019
Phan Thị Minh Châu Phó Tổng Giám đốc 1,821,600 4.1 % 12/06/2019