Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.42 %
  • Khác
    59.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Masan 365,215,870 31.24 % 25/12/2018
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 154,756,706 13.24 % 25/12/2018
SK Investment Vina I Pte.Ltd 109,899,932 9.4 % 02/10/2018
Adorlis Investment Pte Ltd 65,930,342 5.64 % 14/02/2019
Government of Singapore 50,350,140 4.31 % 21/05/2019
Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 42,415,234 3.63 % 05/05/2017