Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.76 %
  • Khác
    61.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Masan 365,215,870 31.24 % 30/06/2019
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 154,756,706 13.24 % 30/06/2019
SK Investment Vina I Pte.Ltd 109,899,932 9.4 % 30/06/2019
Adorlis Investment Pte Ltd 104,847,009 8.97 % 14/05/2020
Government of Singapore 47,004,350 4.02 % 29/05/2020
Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 42,415,234 3.63 % 30/06/2019