Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    39.87 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.96 %
  • Khác
    59.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 4,784,394 39.87 % 29/12/2016
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên 4,398,990 36.66 % 29/12/2016