Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (MEL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thị Hương Giang Phó Tổng Giám đốc 6,750,000 45 % 19/05/2017
Lê Hồng Minh 1,500,000 10 % 19/05/2017
Phạm Quang Đại diện công bố thông tin 818,000 5.45 % 19/05/2017