Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.5 %
  • Khác
    99.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 3,485,150 33.76 % 25/03/2019
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Tiến 1,672,350 16.2 % 15/03/2019
Võ Văn Lãnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,257,090 12.18 % 31/07/2019
Hợp tác xã Phúc Tài 1,244,640 12.06 % 30/11/2017
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 1,033,197 10.01 % 31/12/2012
Công đoàn cơ sở CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 600,000 5.81 % 14/03/2019
Lê Thị Minh 568,050 5.5 % 30/06/2017