Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.16 %
  • Khác
    68.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 1,500,012 30.08 % 24/01/2017
Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương 396,740 7.96 % 28/12/2018
Bùi Hồng Khánh 315,405 6.33 % 24/01/2017
Trần Thiện Thể Thành viên Hội đồng quản trị 301,075 6.04 % 15/08/2017
Nguyễn Thái Ngọc 252,303 5.06 % 07/06/2016