Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.24 %
  • Khác
    76.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 340,914,079 13.99 % 30/06/2020
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 227,276,053 9.33 % 18/09/2019
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 181,155,067 7.43 % 30/06/2020
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 173,881,388 7.14 % 30/06/2020
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 116,118,550 4.76 % 18/09/2019
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 113,169,936 4.64 % 18/09/2019
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 105,275,569 4.32 % 18/09/2019