Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.2 %
  • Khác
    79.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 392,051,190 14.01 % 05/10/2020
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 261,367,460 9.34 % 05/10/2020
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam 208,328,327 7.44 % 01/10/2020
Chi nhánh Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH - Công ty Trực Thăng Miền Nam 206,891,220 7.39 % 06/10/2020
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 199,963,596 7.14 % 05/10/2020
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 133,536,332 4.77 % 05/10/2020
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 130,145,426 4.65 % 05/10/2020
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 121,066,904 4.33 % 05/10/2020