Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.42 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.4 %
  • Khác
    73.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 1,120,000 24.42 % 31/12/2011
Công ty TNHH TM Nhật Phương 404,100 8.81 % 24/06/2016
Công ty Cổ phần Halas Việt Nam 327,800 7.15 % 22/11/2019
Bùi Quốc Hưng 239,400 5.22 % 22/05/2014
Lương Quý Thăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 224,000 4.88 % 20/01/2017
Nguyễn Từ Duẩn Thành viên Hội đồng quản trị 215,600 4.7 % 20/01/2017
AFC Vietnam Fund (AVF) 207,500 4.52 % 25/11/2014